LE PROJET VIAE ROMANAE de Bavay à Tongres


à la découverte de la Wallonie


Initié par l’asbl Musées et Société en Wallonie, le projet a pour objectif la valorisation touristique de l’ancienne chaussée romaine reliant Bavay à Tongres ainsi que la conscientisation du public à la nécessité de préserver ce patrimoine. Cette démarche se traduit, en autre, par la mise en ligne d’une plateforme Internet www.viaeromanae.eu destinée au grand public.


Acteurs et sites touristiques (musées, attractions, hébergements, etc.) situés sur le tracé, ou à proximité, de l’ancienne chaussée romaine y sont répertoriés. Le visiteur peut de cette manière planifier ses futures visites et découvertes. Des packages alliant hébergement, HORECA, activités et découvertes y sont également proposés.

BESCHRIJVING VAN HET PROJET VIAE ROMANAE van Bavay naar Tongeren


de ontdekking van Wallonië


 

Op initiatief van de vzw ‘Musées et Société en Wallonie’, beoogt dit project de toeristische valorisatie van de oude Romeinse heirbaan die Bavay met Tongeren verbond. Verder streeft het project de publieke bewustwording na van de noodzaak tot behoud van dit patrimonium. Deze aanpak vertaalt zich onder meer via het online zetten van een Internetplatform (www.viaeromanae.eu) dat is bestemd voor het grote publiek. De toeristische attracties en locaties die zich langsheen dit tracé of in de buurt van de oude Romeinse heirbaan bevinden, werden hierin opgenomen. Op deze wijze kan de bezoeker zijn toekomstige bezoeken en ontdekkingstochten inplannen. Men stelt er eveneens toeristische arrangementen voor die overnachting, HORECA, activiteiten en ontdekkingen combineren."Musées et Société en Wallonie” (MSW) groepeert de aangesloten musea en de museuminstellingen op het grondgebied Wallonië, het treedt op als hun vertegenwoordiger, het helpt hen om vooruitgang te boeken en hun bekendheid te vergroten. Deze vereniging telt 150 leden.  De missies van de organisatie streven naar het behoud en de valorisatie van het roerend Patrimonium en kaderen binnen de permanente dienstverlening aan haar leden in een geest van netwerken en openheid ten aanzien van andere partners.